Produkter og tjenester

Trulssen Maskin AS har en moderne og allsidig maskinpark og kan utfører et vidt spekter av entreprenørtjenester.

Trulssen Maskin AS besitter en allsidig og moderne maskinpark. Flere av våre maskiner er utstyrt med moderne GNSS maskinstyringer, som gjør at arbeider kan utføres med høy effektivitet og stor presisjon.

Vi utfører også produksjon av stikningsdata til maskinstyringer, utarbeidelse av modeller for prosjektering av veier, tomter og lignende.

Vår maskinpark sammen med våre kompetente ansatte gjør at vi kan ta på oss alle tenkelige oppdrag. Ingen utfordringer er for komplekse, ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. 

Vi har i tillegg konsesjon på 3 masseuttak hvor vi knuser og sorterer masser. Vi kan levere masser som naturgrus, singel, veigrus, kult og pukk.

Vi besitter en god del andre maskiner og tilleggsutstyr m.v. – for ulike oppdrag, kontakt oss for nærmere informasjon.

Av eksempler på vanlige tjenester som selskapet leverer, kan nevnes:

 • Vann- og avløpsanlegg
 • Kabel-anlegg
 • Veibygging
 • Grunnarbeider
 • Utstikking og innmåling av tiltak
 • Masseberegninger
 • Veivedlikehold
 • Banevedlikehold
 • Sprenging
 • Maskinflytting
 • Snøbrøyting
 • Vanntining
 • Leveranse av sand, grus og pukk
 • Natursteinmuring
© Trulssen Maskin AS
Utviklet av:
pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram