Referanser

Referanser

Trulssen Maskin AS har utført mange oppdrag opp igjennom årenes løp, og har mange fornøyde kunder. Noen utvalgte fornøyde kunder er for eksempel:

  • Forsvarsbygg: Drenering rundt forlegninger, opparbeidelse av parkeringsplasser, skytestillinger og veier. Rammeavtaler og kontrakter snøbrøyting.
  • Forsvaret: Deponeringer av tekniske installasjoner.
  • Kommunen: Vannledninger, avløp, reparasjon av vannlekkasjer, utbedringer av veier. Kontrakter snøbrøyting.
  • Private: Sprenging av tomter, vei vann avløp skogsbilveier. Vi utfører også snøbrøyting for privatpersoner.

Flere referanser – med utdypende informasjon/ referanser, fås på forespørsel.