Våre produkter og tjenester – Trulssen Maskin AS

Våre produkter og tjenester – Trulssen Maskin AS

Trulssen Maskin AS har en moderne og allsidig maskinpark og kan utfører et vidt spekter av entreprenørtjenester. Maskinparken vi besitter er 10 gravemaskiner – fra 1,7 til 30 tonn, 4 lastebiler (2 med hengere), maskinhenger, 6 hjullastere, 3 traktorer, veghøvel, vibrasjonsvals,  3 6-hjulinger, teletiner (heatwork). Vi har konsesjon på 3 masseuttak hvor vi knuser og sorterer masser. Vi kan levere masser som naturgrus, singel, veggrus, kult og pukk.

Vi besitter en god del andre maskiner og tilleggsutstyr m.v. – for ulike oppdrag, kontakt oss for nærmere informasjon.

Av eksempler på vanlige tjenester som selskapet leverer, kan nevnes:

 • VA-anlegg
 • Kabel-anlegg
 • Veibygging
 • Veivedlikehold
 • Banevedlikehold
 • Gravearbeid
 • Vannledning
 • Avløp
 • Planering av tomter
 • Drenering
 • Sprenging
 • Maskinflytting
 • Snøbrøyting
 • Vanntining
 • Leveranse av sand, grus og pukk
 • Natursteinmuring